VSR DUSTEX

Förbättra arbetsmiljön med damm/stoft bindning med hjälp av vattendimma!