Gratis offert? kontakta oss!

Ring eller skicka E-mail till:
072-2152360
Info@vkaihola.se

Typiska jobb vi utför:

Vatten/ avlopp – självfall och tryckledning

Asfalteringar- av typ parkering till bostäder, men även större justeringar av ytor tillhörande industrier.

Uthyrning av maskin med förare.

Grävning av Elkabel/fiber.

Schaktning & finplanering av villatomter.

Husgrunder, snart certifierade för hjältevadshus typ isolergrund.